Valpar / puppies  

Valpar planeras till vinter / våren 2018 - 2019
–♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦––♦–
We are planning puppis during winter / spring 2018-2019